مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس

تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل
مدیر عامل: جواد صاعدی
تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴
نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴
پایه: ۳