مهندسین مشاور سیال پویای شرق

سیال پویای شرق

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: منصور ترکمن سرابی
تلفکس: ۳۶۲۱۲۶۹۷
نشانی: امامیه ۵۶- پلاک ۳۰
پايه: ۳