مهندسین مشاور سیال پویای شرق

سیال پویای شرق

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: منصور ترکمن سرابی
تلفکس: ۳۶۲۱۲۶۹۷
نشانی: قاسم آباد- بلوار امامیه – امامیه ۵۶- پلاک۳۰
پايه: ۳