مهندسین مشاور سیال فناور طوس ایرانیان

سیال فناور طوس ایرانیان

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: علی اکبر بسکابادی
تلفکس: ۳۸۹۱۵۵۳۹
نشانی: وکیل آباد۵۰/۳-خضرایی منش ۴- پلاک۵۱، طبقه همکف
پايه: ۳