مهندسین مشاور سیال ثامن

سیال ثامن

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: غلامحسن حسین زاده
تلفن: ۳۵۱۳۰۵۱۰ فکس: ۳۵۱۳۰۵۶۶
نشانی: بزرگراه ميثاق-ميثاق۲- جاهد۱ – پلاك ۱۵
پايه: ۳