مهندسین مشاور سامان آفرین طوس

سامان آفرین طوس

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیر عامل: حمیده پور اشرفی
تلفکس: ۳۵۰۹۰۴۱۰
نشانی: بلوار وکیل آباد- حد فاصل فارغ التحصیلان و پژوهش – پلاک ۵ _ واحد ۱
پایه