مهندسین مشاور ساعی آب نقش شرق

ساعی آب نقش شرق

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: لیلا یاقوتی
تلفکس : ۳۸۶۸۱۷۹۰
نشانی: وکیل آباد۴۹- بن بست تعلیم ۴- پلاک ۷- طبقه همکف
پايه: ۳