مهندسین مشاور ساز ایستا

ساز ایستا

تخصص: راهسازی
مدیرعامل: حجت الله حسین زاده
تلفن: ۳۷۲۹۶۸۷۰ فكس:۳۷۲۳۹۹۷۸
نشانی:بلواركلاهدوز-كلاهدوز۱۷/۱(عطار)- پلاك ۳۰۴ – طبقه همكف
پايه: ۳