مهندسین مشاور سازه قویم طوس

سازه قویم طوس

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: ابراهیم اکبری لر
تلفکس: ۳۶۰۷۰۲۹۲
نشانی: بلوار سید رضی- سید رضی ۱۶ – پلاک ۳۳۶
پايه: ۳