مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: حسین مسافری
تلفکس :۳۷۶۳۷۶۰۱
نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲
پايه: ۲