مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی
تلفکس:۳۷۶۳۷۶۰۱
نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲
پايه: ۲