مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق

تخصص: سازه و مقاوم سازی
مدیر عامل: ابوالقاسم اسدی
تلفکس: ۳۷۶۳۷۶۰۱
نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶ و ۸- پلاک۳۲- ساختمان جهاد تعاون- طبقه ۲
پایه