مهندسین مشاور ساباط نقشینه شرق

ساباط نقشینه شرق

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیر عامل:هاله واحدیان غفاری
تلفکس : ۳۸۶۶۱۵۹۲
نشانی: قائم مقام فراهانی ۱۲- پلاک۲- طبقه۴- واحد۵
پایه