مهندسین مشاور زمین ساخت پویان زمان

زمین ساخت پویان زمان

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیرعامل: مهری حجه بخش
تلفکس: ۳۸۶۸۹۵۵۶
نشانی: معلم ۴۴، قائم مقام فراهانی ۲۴، پلاک ۴
پایه: ۳