مهندسین مشاور رهساز پیمایش شرق

رهساز پیمایش شرق

تخصص: راهسازی
مدير عامل: اسماعيل عليدادياني
تلفن: ۳۶۰۲۸۰۲۲ فكس: ۳۶۰۲۸۲۶۳
نشانی: بلوار سجاد- حامد جنوبی۱۴- پلاک ۱۸- واحد۱
پايه: ۲