مهندسین مشاور راینماد

راینماد

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مديرعامل: عباس احمدي
تلفن : ۳۷۶۴۳۰۹۰ فكس : ۳۷۶۸۱۴۳۰  همراه: ۰۹۱۵۱۱۵۷۶۳۹
نشانی: بلوار خيام- خيام ۱۰-خیابان زنبق- پلاک ۷
پایه: ۲