مهندسین مشاور راژان تدبیر

راژان تدبیر

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: امیر شکاری مقدم
تلفن: ۳۸۴۰۰۶۲۳  فکس: ۳۸۴۶۰۶۰۲
نشانی: خیابان دانشگاه- بین کفایی۵ و۷-مجتمع ارکیده- طبقه۲- واحد۵
پایه: ۳