مهندسین مشاور دژ سازه مارلیک

دژ سازه مارلیک

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: مصطفی کاظم زاده دربان
تلفکس: ۳۵۲۴۳۷۵۷
نشانی: الهیه۲۶- میدان ولیعصر- ساختمان آرمان آسمان- طبقه منفی ۱
پایه: ۳