مهندسین مشاور دلتاسازه سناباد

دلتاسازه سناباد

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: حسین البرزی پور
تلفکس: ۳۶۰۱۸۹۹۴
نشانی: سید رضی ۳۶- پلاک ۳۲۱- طبقه همکف
پايه: ۳