مهندسین مشاور دشت آب مشهد

دشت آب مشهد

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: محمدرضا دانشکده کاشانی
تلفن:۳۸۴۵۳۸۸۲ فکس: ۳۸۴۵۹۸۶۵
نشانی:خیابان احمدآباد-ناصرخسرو۲۳- نبش چهارراه سوم-پلاک۸/۱
پايه: ۳