مهندسین مشاور دامون سازه بارثاوا

دامون سازه بارثاوا

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: طناز کوشا
تلفکس: ۳۸۷۸۵۵۶۵
نشانی: نوفل لوشاتو۲۴(نوفل لوشاتو۲۲/۱)-پلاک۵۴- طبقه منفی یک
پایه:۳