مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: محسن باقری شاندیز
تلفن: ۳۶۰۴۴۰۰۵ فکس: ۳۶۰۸۴۰۰۵
نشانی: محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰
پایه: ۳