مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدیرعامل: محسن باقری شاندیز
تلفن: ۳۸۹۰۰۳۸۴ – ۳۶۰۴۴۰۰۵- ۳۶۰۸۴۰۰۵
نشانی:محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰
پايه: ۱