مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا

تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز
مدیرعامل: محسن باقری شاندیز
تلفن: ۸ و۳۶۰۴۴۰۰۵ – ۳۷۶۷۲۲۵۶ – ۳۷۶۸۲۵۰۷
نشانی:محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰
پايه: ۳