مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد

تخصص: ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
مدیرعامل: مهدی نجفی
تلفن: ۳۸۷۱۸۳۳۰  فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴
نشانی: بزرگراه کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران۱- طبقه اول- واحد۳
پايه: ۳