مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد

تخصص: شهرسازی
مدیرعامل: مهدی نجفی
تلفن :۳۸۷۱۸۳۳۰ فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴
نشانی: بزرگراه کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران۱- طبقه اول- واحد۳
پايه: ۳