مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: مهدی نجفی
تلفن:۳۸۷۱۸۳۳۰ فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴
نشانی: بزرگراه کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران۱- طبقه اول- واحد۳
پایه: ۳