مهندسین مشاور جوی آب مشهد

جوی آب مشهد

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیرعامل: مهدی نجفی
تلفن: ۳۸۷۱۸۳۳۰ فکس: ۳۸۷۱۸۳۳۴
نشانی: بلوار کلانتری- مجتمع توریستی آبادگران ایران- آبادگران ۱- طبقه اول- واحد ۳
پايه: ۳