مهندسین مشاور جهدآزمای مشهد

جهد آزمای مشهد

تخصص: ژئوتکنیک
مدیر عامل: علیرضا سالاری منش
تلفن: ۹۱۰۹۰۲۴۶
نشانی: بلوار خیام- میدان سپاد- بهارستان۳- تقاطع دوم سمت راست- جنب مرکز اورژانس
پایه