مهندسین مشاور جهان شهر سپهر هشتم

جهان شهر سپهر هشتم

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: جواد میرزائیان خمسه
تلفکس : ۳۸۴۶۳۴۳۵
نشانی: نبش دانشجوی ۲۵- پلاک ۵۵۴- مجتمع آراکس- طبقه چهارم-واحد۴۰۳
پایه: ۳