مهندسین مشاور تکاب سبز طوس

تکاب سبز طوس

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیرعامل: سمیه مشاری عشق آباد
تلفن: ۰۹۱۵۱۰۶۶۸۳۷
نشانی: بلوار حجاب- خیابان رستگاری- خیابان رستگاری ۶- پلاک ۳ طبقه دوم
پايه: ۳