مهندسین مشاور تدبیر توسعه فروردین

تدبیر توسعه فروردین

تخصص: طراحی شهری
مدیرعامل: علی حسن زاده
تلفن: ۳۸۳۳۷۳۸۵
آدرس: خیابان ستاری ۳ (قانع ۱۶)، پلاک ۲۱ طبقه همکف
پایه: ۳