مهندسین مشاور تدبیر توسعه فروردین

تدبیر توسعه فروردین

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: علی حسن زاده
تلفن: ۳۸۳۳۷۳۸۵
آدرس: خیابان ستاری ۳ (قانع ۱۶)، پلاک ۲۱ – طبقه همکف
پایه: ۳