مهندسین مشاور تاواب توسعه فلات شرق

تاواب توسعه فلات شرق

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیرعامل: نجمه مجیدی
تلفکس : ۳۸۹۰۹۸۰۷
نشانی: بلوار فرهنگ- بلوار شهید ابراهیم فخرائی- پلاک ۲۲- طبقه ۱
پایه: ۳