مهندسین مشاور بیستون پرتاو

بیستون پرتاو

تخصص: سازه و مقاوم سازی
مدیر عامل: مجتبی احمدیان یزدی
تلفکس: ۳۸۹۰۲۷۹۵
نشانی: بلوار معلم- معلم ۴۶- بین فخرایی۱۲ و بلوار فرهنگ- پلاک ۳۰ – زنگ ۳
پایه