مهندسین مشاور بهسازان نیارش آفرین

بهسازان نیارش آفرین

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسن حاجی کاظمی
تلفکس: ۳۷۶۷۹۸۹۴
نشانی: بین خیام جنوبی ۲۸ و ۳۰ – پلاک ۱- طبقه همکف
پایه: ۳