مهندسین مشاور بنیان تردد ساخت

بنیان تردد ساخت

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدير عامل: رامین احمدی جزی
تلفکس: ۳۸۴۴۴۷۱۶ – ۳۸۴۱۸۴۴۳
نشانی: خیابان سناباد- مقابل سازمان انتقال خون- ساختمان۸۸۶
پايه: ۳