مهندسین مشاور بنیان تردد ساخت

بنیان تردد ساخت

تخصص: راهسازی
مدیرعامل: رامین احمدی جزی
تلفکس : ۳۸۴۴۴۷۱۶ – ۳۸۴۱۸۴۴۳
نشانی: خیابان سناباد- مقابل سازمان انتقال خون- ساختمان۸۸
پايه: ۳