مهندسین مشاور بانی گستر تابران

بانی گستر تابران

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: جواد سیرجانی
تلفن : ۳۷۶۰۶۵۴۰
نشانی: بلوار سجاد- سجاد ۳- میلاد ۲- پلاک۱۶- واحد ۶
پایه: ۳