مهندسین مشاور بامداد نیرو گستر پارس

بامداد نیرو گستر پارس

تخصص: توزیع نیرو
مدیرعامل: مهرداد حجت
تلفن: ۳۵۰۲۷۱۱۴
نشانی: حدفاصل پیروزی ۷۸ و میدان لادن- پلاک ۶۸- ساختمان تجاری سینا- واحد ۵
پايه: ۳