مهندسین مشاور بازرسی بین الملل شنتیا گستر فراز

بازرسی بین الملل شنتیا گستر فراز

تخصص: بازرسی فنی
مدیر عامل: محسن جعفرحاجی
تلفن : ۴۱۲۰۳۰۰۰-۰۲۱
نشانی: بین خیابان شهید قاضی طباطبایی ۳ و ۵، پلاک ۱۷۰، طبقه اول ، واحد ۲
پایه: ۳