مهندسین مشاور باران نمود پارس

باران نمود پارس

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: ابراهیم فلاح تفتی
تلفکس: ۳۸۹۳۸۱۹۰
نشانی: بلوار فرهنگ- فرهنگ۲۹- پلاک ۵۳
پایه: ۳