مهندسین مشاور ایمن سازه رسپینا

ایمن سازه رسپینا

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: کوروش فرودی
تلفکس: ۳۸۴۸۱۰۳۳
نشانی: ابن سینا۲/۲- کفائی۵- پلاک ۲۳- مجتمع ارکیده-طبقه۳- واحد ۳۳
پایه: ۳