مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: محمود خسروی
تلفن: ۴۳۳۲۹۱۲۲-۰۵۱ – ۳۶۰۱۴۷۹۷ فکس: ۴۳۳۲۹۱۲۳-۰۵۱
نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲
مشهد- فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸
پایه