مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق

تخصص: سازه
مدیر عامل: محمود خسروی
تلفکس: ۳۶۰۱۴۷۹۷- ۴۳۳۲۹۱۲۲-۰۵۱
نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲
دفتر مشهد: فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸
پایه: ۳