مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق

تخصص: بازرسی فنی
مدیرعامل: محمود خسروی
تلفکس: ۴۳۲۱۸۶۰۰-۰۵۱ – ۳۷۲۹۴۷۳۴
نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲
مشهد- فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸
پایه: ۳