مهندسین مشاور اساس شهر شرق

اساس شهر شرق

تخصص: طراحی شهری
مدیرعامل: غلامرضا ناظمی
تلفن: ۳۷۶۱۰۹۱۲ فکس: ۳۷۶۴۶۵۱۷
نشانی: بلوار سجاد – خیابان بهار- بین بهار ۷و۵ – شماره ۱۳۳
پایه:۳