مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین نما

ارتباطات و معماری نوین نما

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: محمدرضا نظافت
تلفکس: ۸۸۶۱۴۹۷۱-۰۲۱
نشانی: هاشمیه۱۰(فرشته۱۳)-پلاک۲۳-طبقه همکف
پایه: ۲