مهندسین مشاور ابنیه سازان گیسوم

ابنیه سازان گیسوم

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: فرشید حفیظی
تلفکس: ۴۲۶۱۸۴۸۲-۰۱۳
نشانی: بلوار معلم- معلم ۱۶ (فرهنگ۱۳) پلاک ۰ – طبقه اول
پایه