مهندسین مشاور آکسون پترو شرق

آکسون پترو شرق

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: رضا یگانه خاکسار
تلفکس: ۳۸۵۵۳۱۸۱- ۳۸۵۳۵۸۸۶
نشانی: دانشگاه ۲۰(گلستان۴)-پلاک۹۱- طبقه۵، واحد ۱۷
پایه